1403/04/25
مهدی حسین یزدی

مهدی حسین یزدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3763-6507
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55332944500
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم دامی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه و امکان سنجی تولید سویای آنیونیک برای گاوهای انتظار زایش
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
انتظار زایش، گاو چند شکم زا، تعادل کاتیون آنیون، کلسیم، هیپوکلسیمی
سال 1401
پژوهشگران مهدی میرزائی (علوم دامی) ، مهدی کاظمی بنچناری ، مهدی حسین یزدی

چکیده

یکی از بیماری های متابولیک شایع که معمولا بعد از زایش در گاوها رخ می دهد کاهش شدید کلسیم خون است. این عارضه منجر به از دست رفتن اشتها، افت دمای بد و زمین گیری می شود. مکانیسم ایجاد هیپوکلسیمی آغاز تولید و ترشح آغوز و شیر است که باعث افزایش نیاز به کلسیم است. برای کاهش وقوع هیپوکلسیمی تعادل مناسب کاتیون و آنیون در جیره مهم است. معمولاً توازن کاتیون و آنیون از طریق تنظیم رابطه بین آنیون ها و کاتیون های جیره فرموله شده است. اما یکی از مشکلات تنظیم این روش تغییر شدید در اشتهای حیوان می باشد که می تواند سطح تامین انرژی برای حیوان را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از روش های جایگزین برای تنظیم DCAD جیره استفاده از اقلام خوراکی می باشد. کنجاله سویا به عنوان یکی از خوراک های ارزشمند در تغذیه دام این قابلیت را دارد که به عنوان تنطیم کننده DCAD در نظر گرفته شود. با توجه به تحقیق انجام شده به نظر می رسد که فرآوری سویا و ایجاد سویای آنیونیک با استفاده از نمک های آنیونیک می تواند به عنوان راهکار قابل بحث در این زمینه و خودکفایی در راستای تولید این محصول تجاری باشد. لذا مطالعات بیشتری در رابطه با سطح منفی کردن و همچنین سطح بهینه خوراک تولید شده در کشور ( مشابه محصولات خارجی) مورد نیاز می باشد.