1403/01/25
مهرداد اکبری

مهرداد اکبری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نماد های خرد و ساختمند در غزل نو با تدکید بر نماد های ساختمند
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
نماد ، غزل نو ،نماد های خرد ، نماد های ساختمند
سال 1401
مجله نقد ادبی دانشگاه تربیت مدرس
شناسه DOI
پژوهشگران حسن حیدری ، جلیل مشیدی ، مهرداد اکبری

چکیده

سیمین بهبهانی ،حسین منزوی و محمد علی بهمنی سه غزل سرای مشهور معاصر هستند که تغییراتی در سبک غزل و نماد هیا آن ایجاد کرده اند . تقسیم به ساخت خرد ،کلان نماد و نماد های ساختمند اساس مقاله است .