1403/01/26
مزدک عبادی

مزدک عبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3407-3868
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24775682400
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
تلفن: 086-32625622

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی منبع تغذیه بدون وقفه ی برخط خانگی با پشتیبانی سلول های خورشیدی و قابلیت جبران افت ولتاژهای کوتاه مدت بار
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
منبع تغذیه بدون وقفه، منبع تغذیه بدون وقفه ی برخط، سلول های خورشیدی، افت ولتاژ کوتاه مدت، مدیریت توان.
سال 1397
پژوهشگران مزدک عبادی(استاد راهنما)، حسن مرادزاده(استاد راهنما)، ابوالقاسم دائی چیان(استاد مشاور)

چکیده

امروزه به طور گسترده ای از سیستم منبع تغذیه بدون وقفه به عنوان یک راه حل مناسب برای تغذیه ی انواع بارها به ویژه بارهای با حساسیت بالا، در شرایط نامناسب شبکه ی برق استفاده می شود. همچنین حفاظت از تجهیزات در مقابل اختلالات شبکه و ارائه ی توان با کیفیت و قابلیت اطمینان بالا از عمده دلایل به کارگیری این منبع تغذیه است. برای افزایش کیفیت توان و قابلیت اطمینان در سیستم منبع تغذیه بدون وقفه، می توان یک یا چند منبع توان را با آن ترکیب نمود. سلول های خورشیدی به عنوان یک منبع توان پاک گزینه ی مناسبی برای رسیدن به این هدف می باشند. بر این اساس، تحقیقات بسیاری بر روی سیستم منبع تغذیه بدون وقفه در ترکیب با سلول های خورشیدی انجام شده است. در این پایان نامه، یک سیستم منبع تغذیه بدون وقفه با پشتیبانی سلول های خورشیدی ارائه شده که دارای قابلیت تثبیت ولتاژ بار در شرایط افت ولتاژ کوتاه مدت شبکه می باشد. این قابلیت بدون کنارگذاشتن شبکه در این شرایط یا استفاده از تجهیزات اضافی، تنها با استفاده از طرح های کنترل ساده و بهبود حالت های عملکرد سیستم فراهم می شود. با توجه به مزایای فراوان ساختار برخط نسبت به ساختارهای برون خط و خط تعاملی سیستم منبع تغذیه بدون وقفه، این ساختار برای توسعه ی کارایی سیستم منبع تغذیه بدون وقفه انتخاب شده است. یک راهبرد مدیریت توان با نگاهی جامع به شرایط پیش روی سیستم پیشنهادی که بر اساس شرایط شبکه، سلول های خورشیدی، بانک باتری و بار رقم می خورد، ارائه شده است. در این راهبرد مدیریت توان، حالت های عملکرد سیستم تعیین می شوند. کنترل کننده های سیستم با استفاده از مدل های ریاضی و الگوریتم های بهینه سازی تنظیم شده اند. سیستم پیشنهادی برای بار تک فاز 4 کیلووات طراحی و شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی صحت روش انجام شده، کارایی طرح های کنترل، عملکرد بهینه ی کنترل کننده ها و در نهایت عملکرد صحیح سیستم پیشنهادی را تأیید می نماید.