1403/01/25
مسعود کشاورز

مسعود کشاورز

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6585-2752
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی دو رمان خشم و هیاهوی ویلیام فاکنر و سمفونی مردگان عباس معروفی بر اساس نظریه بدخوانی خلاق هارولد بلوم
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سمفونی مردگان، خشم و هیاهو، بدخوانی خلاق، هارولد بلوم.
سال 1398
پژوهشگران سونیا نوری(دانشجو)، فروغ صهبا (بازنشسته)(استاد راهنما)، محمدرضا عمرانپور شهرضا (بازنشسته)(استاد مشاور)، جلیل مشیدی(استاد مشاور)، مسعود کشاورز(استاد مشاور)

چکیده

این پایان نامه به تطبیق سمفونی مردگان اثر عباس معروفی و خشم و هیاهوی فاکنر بر اساس نظریه بدخوانی خلاق هارولد بلوم می پردازد. نتیجه گیری که از تطبیق این دو اثر بدست امده نشان میدهد که نویسنده سمفونی مردگان به شکلی ناخواسته یا ناخوداگاه تحت تاثیر خوانش خویش از کتاب خشم و هیاهوی فاکنر به نوشتن این اثر پرداخته و در جای جای رمان مربوطه عناصر مشابه با رمان فاکنر به چشم میخورد. از جمله برجسته ترین انها شباهت بین شخصیت پردازی قهرمان های اصلی در دو رمان و خلق فضای داستانی روایی مشابه است.