1402/12/06
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرینات FBS بر هماهنگی و تعادل زنان سالمند
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تمرینات FBS، زنان سالمند، هماهنگی، تعادل
سال 1396
پژوهشگران فریبا مرادی وستگانی(دانشجو)، شهناز شهرجردی(استاد مشاور)، داریوش خواجوی(استاد مشاور)، مسعود گلپایگانی(استاد راهنما)

چکیده

هدف از پژوهش تاثیر تمرینات FBS بر هماهنگی و تعادل زنان سالمند شهر می باشد