1402/12/06
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرین های محوری بر تعادل و هماهنگی زنان نابینا
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تمرین های محوری، تعادل، هماهنگی، نابینایان
سال 1395
پژوهشگران داریوش خواجوی(استاد مشاور)، مسعود گلپایگانی(استاد راهنما)، شهناز شهرجردی(استاد مشاور)

چکیده

زمینه و هدف: افرادنابینا به دلیل محروم بودن از حس بینایی نسبت به همسالان سالم خود از هماهنگی و تعادل ضعیف تری دارند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین های محوری بر تعادل و هماهنگی نابینایان بود.