1403/03/29
مهدی رضوانی وردوم

مهدی رضوانی وردوم

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7268-5358
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36988238600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 086-32625630

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
A Hybrid Switched-Inductor/Switched-Capacitor DC-DC Converter with High Voltage Gain Using a Single Switch for Photovoltaic Application Maryam Shabani Haratbar, Amin Mirzaei naghlbari, Mahdi Rezvanyvardom, Farshad Khosravi, Saman Asghari Gorji (2023)
High Step-Up Three-Level Soft Switching DC-DC Converter for Photovoltaic Generation Systems Seyed Shahriyar Taghavi, Mahdi Rezvanyvardom, Amin Mirzaei naghlbari, Saman Asghari Gorji (2022)
Interleaved step-up soft-switching DC–DC Boost converter without auxiliary switches Mahdi Rezvanyvardom, Amin Mirzaei naghlbari, Mostafa Shabani, Saad Mekhilef, Muhyaddin Rawa, Mahrous Ahmed, Addy Wahyudie (2022)
Application of current control on RV multilevel static compensator for sag mitigation Ehsan Najafi, abdul halim mohamed yatim, Amin Mirzaei naghlbari, Mahdi Rezvanyvardom, Mahdi Zolfaghar (2021)
Managing New PV Plant Connection to Available Grids to Stay within Standard Limits with a Case Study Ehsan Najafi, Amin Mirzaei naghlbari, Mahdi Rezvanyvardom, Mahdi Zolfaghar (2021)
Fully Soft Switching Non-Isolated Quasi Z-Source DC-DC Converter with High Voltage Gain Mahdi Rezvanyvardom, Amin Mirzaei naghlbari, Sara Heydari (2021)
High step-up interleaved zero-voltage transition DC–DC converter with coupled inductors Amin Mirzaei naghlbari, Mahdi Rezvanyvardom, Saad Mekhilef (2021)
High Step-Down Non-Isolated DC-DC Converter with Coupled Inductors Mahdi Rezvanyvardom, Amin Mirzaei naghlbari (2020)
Analysis and Design of a Soft Switching Z-Source Boost DC-DC Converter Mahdi Rezvanyvardom, Amin Mirzaei naghlbari (2020)
DESIGN OF A SIGMA-DELTA MODULATOR WITH 14-BIT RESOLUTION FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS Mahdi Rezvanyvardom, Vahid Khalili, Amin Mirzaei naghlbari (2019)
Compensating Voltage Sag in Distribution Systems Using Single Phase Quasi-Z-Source AC/AC Converter Farshad Khosravi, Amin Mirzaei naghlbari, Mahdi Rezvanyvardom (2019)
A Fully Soft Switching Bidirectional DC-DC Converter with Only One Auxiliary Switch Saba Rahimi, Mahdi Rezvanyvardom, Amin Mirzaei naghlbari (2019)
A Fully Soft Switched High step up SEPIC-Boost DC-DC Converter with One Auxiliary Switch Amin Mirzaei naghlbari, Mahdi Rezvanyvardom, Ehsan Najafi (2019)
مقاله ارائه‌شده
بررسی شاخص های کارآیی مبدل های DC-DC در خودروهای برقی امین میرزایی نقلبری، مهدی رضوانی وردوم (1400)
بررسی قابلیت اطمینان شبکه توزیع در حضور تولید پراکنده با استفاده از نرم افزار DIGSILENT حسن شریفی، امین میرزایی نقلبری، مهدی رضوانی وردوم (1399)
The Effect of Heat Treatment on Weld Strength of Al- Steel Joints with Different Thicknesses Reza Beygi, Saeid Ahmadi, Majid Zarezadeh Mehrizi, Mahdi Rezvanyvardom (2017)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
طراحی و شبیه سازی مبدل DC-DC افزاینده بوست تودرتو با کلیدزنی نرم بدون استفاده از کلید کمکی مهدی رضوانی وردوم، امین میرزایی نقلبری، مصطفی شعبانی (1400)
تحلیل و طراحی یک ساختار جدید از مبدل DC-DC سه سطحی کلیدزنی نرم با بهره ولتاژ بالا امین میرزایی نقلبری، مهدی رضوانی وردوم، احسان محمدی (1400)
طراحی و شبیه سازی یک مبدل DC-DC یکسویه غیر ایزوله کلید زنی نرم به کمک اسنابر امین میرزایی نقلبری، مهدی رضوانی وردوم، عقیل بشیری (1400)
بررسی تکنیک های افزایش بهره ی ولتاژ در مبدل های DC-DC و انتخاب روش بهینه مهدی رضوانی وردوم، امین میرزایی نقلبری، مریم شعبانی هراتبر (1400)
طراحی، شبیه سازی و تحلیل یک مبدل بسیار افزاینده با استفاده از شبکه خازن سوئیچ شونده امین میرزایی نقلبری، مهدی رضوانی وردوم، حسین جلالی فراهانی (1400)
آنالیز و اصلاح ضرب کننده ولتاژ کاکرافت-والتون اعمال شده به مبدل های افزاینده DC-DC مهدی رضوانی وردوم، امین میرزایی نقلبری، حمیدرضا صادق آبادی (1400)
تحلیل و طراحی یک مبدل DC-DC غیرایزوله دوسویه کاک با کلیدزنی نرم امین میرزایی نقلبری، مهدی رضوانی وردوم، حسن شریفی (1399)
آنالیز و طراحی مبدل DC-DC سپیک-زتا دوسویه با سوئیچینگ نرم مهدی رضوانی وردوم، امین میرزایی نقلبری، مهدی دربندی فراهانی (1398)
تحلیل و طراحی مبدلDC-DC منبع امپدانس با کلیدزنی نرم برای کاربرد های توان- پایین مهدی رضوانی وردوم، امین میرزایی نقلبری، مجید سنایی پور، سارا حیدری (1397)
تحلیل و طراحی مبدل منبع جریان DC-DC اینترلیود با سوئیچینگ نرم برای کاربردهای توان پایین مجید سنایی پور، مهدی رضوانی وردوم، امین میرزایی نقلبری، صبا رحیمی (1396)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته