1403/04/31
مهدی رضوانی وردوم

مهدی رضوانی وردوم

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7268-5358
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36988238600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 086-32625630

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل و طراحی یک مبدل DC-DC غیرایزوله دوسویه کاک با کلیدزنی نرم
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مبدل DC-DC مبدل دوسویه، کلید زنی نرم، مبدل کاک دوسویه
سال 1399
پژوهشگران امین میرزایی نقلبری(استاد راهنما)، مهدی رضوانی وردوم(استاد مشاور)، حسن شریفی(دانشجو)

چکیده

امروزه گسترش مبدل های دو جهته ، یکی از موضوعات مهم در الکترونیک قدرت می باشد. مبدل دو جهته، مبدلی است که در آن امکان انتقال توان بین دو منبع در هر دو جهت وجود دارد. در این مبدل ها جهت عبور جریان می تواند معکوس شود، در حالی که پلاریته ولتاژ هر دو منبعی که به مبدل متصل است بدون تغییر باقی می ماند. با توجه به این ویژگی ها، این مبدل ها به طور گسترده ای در بسیاری از کاربردهای صنعتی مانند خودروهای الکتریکی ، پیل سوختی ، منابع تغذیه بدون وقفه(UPS) ، فتوولتائیک وغیره مورد استفاده قرار می گیرند. انواع مختلف مبدل های دو جهته را می توان به دو دسته مبدل های دو جهته غیر ایزوله و مبدل های دو جهته ایزوله تقسیم نمود. در بسیاری از کاربردها، مبدل های دو جهته غیر ایزوله به دلیل سادگی ساختار و کنترل مورد توجه می باشند. در مبدل های کلید زنی، افزایش فرکانس کلید زنی به منظور کاهش حجم المان ها مطلوب است، اما با افزایش فرکانس کلید زنی، تلفات کلید زنی و نویز افزایش می یابد. برای رفع مشکلات فوق، مبدل های کلید زنی نرم مورد استفاده قرار می گیرند. در مبدل های DC-DC غیرایزوله ، وقتی ولتاژ خروجی در بازۀ وسیعی تغییر می کند مبدل کاک یک گزینۀ خوب می باشد، این بدان معنی است که ولتاژ خروجی می تواند بزرگتر یا کوچکتر از ولتاژ ورودی باشد. مبدل CUK از مبدل های پر کاربرد DC-DC است از ویژگی های مهم این مبدل می توان به موارد زیر اشاره کرد: این مبدل شبیه مبدل کاهنده –افزاینده ولتاژ خروجی بزرگتر یا کوچکتر از ولتاژ ورودی فراهم می کند ولی پلاریته خروجی مخالف ولتاژ ورودی است . جریان ورودی و جریان خروجی می تواند در این مبدل ها پیوسته باشد، اگرچه این مدار نسبت به مبدل باک –بوست دارای عناصر بیشتری است ولی ریپل خروجی بسیار کمتر از مدار ساده مبدل باک-بوست است. در این پایان نامه، ضمن معرفی مبدل های دو جهته غیر ایزوله پایه، مبدل های دو جهته غیر ایزوله کلید زنی نرم مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند. سپس مبدل کاک دو جهته کلید زنی نرم پیشنهادی ارائه می شود.