1403/05/01
حسین مستعان

حسین مستعان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3890-5502
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35737672000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه محاسباتی تأثیر خواص ماده بر رفتار استنت های آلیاژ حافظه دار نایتینولی برای استفاده در مجاری نای
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
استنت حافظه دار، مطالعه محاسباتی، نای، دمای پایان آستنیتی
سال 1401
مجله مهندسي متالورژي
شناسه DOI
پژوهشگران فردین نعمت زاده ، مهدی فراهانی ، یوسف پاینده ، حسین مستعان

چکیده

استنت های از جنس آلیاژحافظه دار نایتینولی می تواند بدلیل کاهش دادن مشکلاتی نظیر رفتار دینامیکی نامناسب، قابلیت پیچ خوردن کم و استحکام شعاعی ناکافی سایر استنت ها برای استفاده در نای بکار رود. در این مقاله از روش اجزاء محدود برای بررسی رفتار مکانیکی و کلینیکی استنت های از جنس آلیاژحافظه دار نایتینولی برای کاربرد در نای انسانی استفاده شد. ارزیابی استنت ها با اعمال کرنش شعاعی مطابق استاندارد و با در نظرگرفتن خواص متالورژیکی و مکانیکی آنها انجام گرفت. مدل ماده مورد استفاده جهت توصیف خواص ماده حافظه داربر اساس انرژی ترمودینامیکی آزاد هلمهولتز(مدل آریشیو) و انرژی ترمودینامیکی آزاد گیبس(مدل لاگوداس) بود. استنت از جنس آلیاژحافظه دار نایتینولی با خواص ماده دارای دمای آستنیتی 24 درجه سانتیگراد بدلایلی نظیر نیروی مناسب اعمالی به مجرا، استحکام مقاومتی شعاعی مطلوب و حلقه هیسترزیس کامل وابسته به رفتار ابرکشسانی بعلاوه تنش کمتر و کرنش بیشتر عملکرد مکانیکی و کلینیکی بهتری نشان داد.