1402/12/02
فردین نعمت زاده

فردین نعمت زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3650-7466
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35218170700
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک-دانشکده فنی و مهندسی -گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 08632625824

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Microstructural and mechanical investigation on fiber laser welding of S500MC steel Fardin Nematzadeh, Hossein Mostaan, Kianoosh Kornokar (2023)
بررسی محاسباتی رفتار مکانیکی استنت آلیاژ هوشمند تحت بارگذاری محوری برای کاربرد در عروق محیطی فردین نعمت زاده، سید خطیب الاسلام صدرا نژاد، سید مجید سیدصالحی (1401)
Weld Zone Characterization of Dissimilar SS UNS S43000/UNS S32304 Joined through Laser Beam Welding: EBSDStudy, Phase Evolutions, and Fractography Hossein Mostaan, morteza shamanian, Reza Moradi, Fardin Nematzadeh, Ali Sonboli, jerzy szpunar (2020)
Mechanically activated combustion synthesis of Ti3AlC2/Al2O3nanocomposite from TiO2/Al/C powder mixtures Majid Zarezadeh Mehrizi, Reza Beygi, Ghasem Eisaabadi bozcheloei, Mohammad Velashjerdi, Fardin Nematzadeh (2019)
Effect of Material Properties on the Mechanical Performance of Nitinol Esophageal Stent: Finite Element Analysis Fardin Nematzadeh, SKhatiboleslam Sadrnezhaad, AH Kokabi, Mohamad Razani, AH Mohagheghi (2014)
مقاله ارائه‌شده
A novel procedure for friction stir welding aluminium to copper by using an aluminium run-on plate Reza Beygi, Ivan Galvao, Fardin Nematzadeh, Carlos Leitao, Rui Leal, Lucas da Silva (2023)
کتاب
راهنمای شکست و خستگی برای مهندسان جوش فردین نعمت زاده، علیرضا نوری (1400)
طراحی سازه های فولادی جوشکاری شده فردین نعمت زاده، امیره جلالی، علیرضا نوری (1399)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی اتصال جوشی تی شکل دو فلز غیر همجنس آلومینیوم به فولاد به روش لحیم -جوش با فیلرهای مختلف رضا بیگی، فردین نعمت زاده، مجید زارع زاده مهریزی، محمد حسین فیض اله (1401)
تاثیر مسیر کرنش بر ریز ساختار و بافت ورق آلیاژ آلومینیم 8011 در طی فرآیند نورد سرد علی سنبلی، فردین نعمت زاده، اسماعیل یوسفی زاده نایینی (1400)
پوشش کاری بروش جوشکاری فولاد کم آلیاژ AISI L6 با سوپرآلیاژ پایه کبالت Stellite 6 فردین نعمت زاده، حسین مستعان، علیرضا عسگری (1398)
تاثیر تعداد پاس در خواص اتصال غیرهمجنس آلومینیوم و مس به وسیله فرآیند جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی(FSW) مجید زارع زاده مهریزی، رضا بیگی، علی جباری، فردین نعمت زاده (1397)
ارزیابی عملکرد استنت های کرونری با استفاده از روش تعامل سیال و سازه (FSI) رفعت محمدی، مجتبی ذوالفقاری، فردین نعمت زاده (1396)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
بهینه سازی طراحی چند هدفی استنت بااستفاده از روش پاسخ سطحی فردین نعمت زاده، سید مجید سیدصالحی، حسین مستعان (1399)
کامپوزیت زمینه فلزی تقویت شده با ذرات پودری نانو به روش جوشکاری: تولید و بررسی خواص مکانیکی و ریزساختار رضا بیگی، محمد ولاشجردی، حسین مستعان، فردین نعمت زاده، مجید زارع زاده مهریزی (1398)
ارزیابی کامپوزیت سازی از سیستم Ti-Al-C به روش آلیاژسازی مکانیکی و جوشکاری روی زیرلایه های فلزی مجید زارع زاده مهریزی، فردین نعمت زاده، قاسم عیسی آبادی بزچلویی، رضا بیگی (1397)
ابداع