1403/05/01
حسین مستعان

حسین مستعان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3890-5502
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35737672000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
جوشکاری غیر مشابه فولاد زنگ نزن 316 به فولاد 106A توسط فرآیند جوشکاری قوسی تنگستن- گاز و بررسی مشخصه های ریزساختاری و مکانیکی اتصالات
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جوشکاری غیر مشابه – ریز ساختار – خواص مکانیکی – فولاد A 106
سال 1400
پژوهشگران اشکان نوری(استاد راهنما)، حسین مستعان(استاد راهنما)، حسین حسن نژاد دراباد(استاد مشاور)

چکیده

دراین تحقیق به بر رسی ریز ساختار و رفتار مکانیکی مقطع جوش غیر مشابه فولاد 316 ss به فولاد A106 پرداخته شد که هر دو الیاژ در صنایع نفت و گازو پتروشیمی کاربرد فراوان دارند. نحوه اتصال خطوط لوله ساخته شده با دو آلیاژ فوق به یکدیگر هم اکنون به صورت فلنجی انجام می شود که مشکلات و هزینه های خاص خود را در بر دارد در این تحقیق سعی بر این است که با بررسی اتصال جوشی این دو آلیاژ روش مناسبی جهت انجام اتصال جدید ومناسب از طریق فرایند جوشکاری بین این دو آلیاژ ایجاد گردد که مشکلات قبلی را برطرف نماید. در ابتدا دو نمونه لوله شش اینچ دقیقا مطابق با استانداردهای مورد استفاده در صنعت تهیه گردید. فرایند جوشکاری مورد استفاده در این تحقیق قوس الکترود دستی با گاز محافظ تنگستن TIG (tungsten inert gas) می باشد .که توسط چهار فیلر پر کنند انجام پذیرفت. دلیل استفاده از روش جوشکاری دستی؛ امکان اتصال این دو آلیاژ با فیلرهای پر کننده متفاوت به دلیل توانایی و مهارت و تجربه فردی جوشکار در تغییر سرعت، تغییرزاویه جوشکاری ، مقدار فیلردهی و در نهایت ایجاد یک جوش مناسب است.سپس ازمقطع لوله جوشکاری شده طبق استاندارد نمونه کشش تهیه گردید وتحت آزمایش کشش قرار گرفت. در ادامه بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی هر چهار نمونه مورد نظر به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. بررسی های ریز ساختاری با میکرسکوپ نوری و الکترونی (FE-SEM) انجام پذیرفت که به بررسی فازها ودرصد آنها در منطقه HAZ ، منطقه جوش وفلز پایه پرداخته شد . به صورت کلی نتایج حاصل شده نشان می دهد که دست آوردها تقریبا به هم نزدیک می باشد که نتایج پس از بر رسی در این تحقیق به تفصیل بیان می گردد. پیگیری و انجام آزمایشات با خانواده های دیگر فیلرهای پرکننده توصیه می گردد.