1403/04/31
اشکان نوری

اشکان نوری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1457-231X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36667084000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Novel Approach for the Synthesis of Highly Corrosion Resistant and Electrically Conductive Cerium Hexaboride Coating Hossein Hasannejad dorabad, Ashkan Nouri, Seyed Ahmad Lajevardi, Fatemeh Khademeh Molavi (2022)
Electrophoretic deposition of alginate coatings from different alcohol-water mixtures Morteza Farrokhi-Rad, Somayeh Emamalipour, Faezeh Mohammadzadeh, Younes beygi khosrowshahi, Hossein Hasannejad dorabad, Ashkan Nouri (2021)
In Situ Formation of Extremely High Corrosion Resistant Ni–Ni3Si Nanocomposite Coating Using Spark Plasma Sintering and Subsequent Heat Treatment Hossein Hasannejad dorabad, Ashkan Nouri, Mohammd Hossein Assari, Seyed Hani Mirfalah, Mansour Bozorg (2021)
Microstructure and mechanical properties of resistance spot welded dual-phase steels with various silicon contents Farzad Badkoobeh, Ashkan Nouri, Hossein Hasannejad dorabad, Hossein Mostaan (2020)
Role of Ca in hot compression behavior and microstructural stability of AlMg5 alloy during homogenization Bong-Hwan kim, Majid Seyedsalehi, Ashkan Nouri, Mohammad Sadegh Mohebbi, SEONG HO HA, Ghasem Eisaabadi bozcheloei, Hyun Kyu Lim, Shae-Kwan Kim, Young OK Yoon (2020)
In situ fabrication of high‑percent Ni–graphene nanocomposite coating Hossein Hasannejad dorabad, Ashkan Nouri, Morteza Farrokhi-Rad, Fatemeh Khademeh Molavi (2020)
The bake hardening mechanism of dual-phase silicon steels under high pre-strain Farzad Badkoobeh, Ashkan Nouri, Hossein Hasannejad dorabad (2020)
Relationship between Microstructure and Corrosion Behavior in Dual-Phase Steels with Various Si Content Ashkan Nouri, Hossein Hasannejad dorabad, Morteza Farrokhi-Rad (2019)
Effect of Silicon Content on the Wear Behavior of Low‑Carbon Dual‑Phase Steels Ashkan Nouri, Hossein Hasannejad dorabad, Morteza Farrokhi-Rad (2019)
Study of corrosion behavior of the biodegradable chitosan-polyvinyl alcohol coatings on AA8011 aluminum alloy Hossein Hasannejad dorabad, Ashkan Nouri, Sedigheh Soltani, Fatemeh Khademeh Molavi (2019)
Preparation and characterization of hydroxyapatite/titania nanocomposite coatings on titanium by electrophoretic deposition Morteza Farrokhi-Rad, Younes Beygi Khosrowshahi, Hossein Hasannejad dorabad, Ashkan Nouri, Maryam Hosseini (2018)
A STUDY OF REDISTRIBUTION OF SILICONIN DUAL-PHASE SILICON STEELS Ashkan Nouri, Shahram Kheirandish, Hassan Saghafian Larijani (2018)
A novel approach to prepare Ni-Al mesoporous powder using electrochemical method in one step Hossein Hasannejad dorabad, Ashkan Nouri, Fatemeh Khademeh Molavi, Aboulfazl Barati (2017)
نقش عملیات فوق پیری بر ریزساختار و خواص کششی فولادهای دوفازی نورد سرد شده نایوبیم دار اشکان نوری، جمال الدین فرشته خصلت، قاسم عیسی آبادی بزچلویی (1394)
تشکیل و بررسی خواص خوردگی پوششهای نانوساختار اکسید سریم به روش سل- ژل بر روی فولاد زنگنزن حسین حسن نژاد دراباد، اشکان نوری، قاسم عیسی آبادی بزچلویی (1394)
بررسی اثر عملیات حرارتی پیرسختی بر خواص کششی آلیاژ دایکست A365 با استفاده از طراحی آزمایش و آنالیز واریانس و RSM قاسم عیسی آبادی بزچلویی، اشکان نوری، مجید زارع زاده مهریزی، رضا بیگی (1394)
تاثیر دمای آنیل، نرخ سرمایش و مقذار نورد سرد بر پخت سختی فولاد کم کربن اشکان نوری، حسین حسن نژاد دراباد، جمال الدین فرشته خصلت (1394)
مقاله ارائه‌شده
بررسی تاثیر تعداد لایه های پوشش PLA روی آلیاژ31AZ Mg به منظور بهبود مقاومت به خوردگی نرگس رحیمی روشن، حسین حسن نژاد دراباد، فرزانه ترابی نهاد، اشکان نوری (1398)
مطالعه ریزساختار و خواص کششی آلیاژ آلومینیوم 356 جوانه زایی شده با Al-5Ti-1B علیرضا یاراحمدی، اشکان نوری، حسین حسن نژاد دراباد (1398)
Novel eco-friendly corrosion inhibitor by sunflower seed hull extract Hossein Hasannejad dorabad, Fatemeh Khademeh Molavi, Ashkan Nouri (2018)
اعمال شده به روش Ni-Cr-Al تاثیر فرآیند عملیات سطحی با لیزر بر روی مقاومت به خوردگی پوشش بر روی آلیاژ تیتانیم HVOF حسین حسن نژاد دراباد، اشکان نوری، شاهین عزیزی، فرزاد بادکوبه هزاوه (1396)
EFFECTS OF Sr ON THE MICROSTRUCTURE OF ELECTROMAGNETICALLY STIRRED SEMI SOLID HYPOEUTECTIC Al-Si ALLOYS Ghasem Eisaabadi bozcheloei, Ali Sonboli, Reza Beygi, Majid Zarezadeh Mehrizi, Ashkan Nouri (2016)
تاثیر شرایط عملیات حرارتی بر رفتار پخت سختی دو فوالد کم کربن اشکان نوری، حسین حسن نژاد دراباد، قاسم عیسی آبادی بزچلویی (1394)
پبررسی عملیات حرارتی و رفتار کششی فولادهای بوردار و فاقد بور اشکان نوری، حسین حسن نژاد دراباد، قاسم عیسی آبادی بزچلویی (1394)
بررسی عملیات حرارتی و رفتار کششی فولادهای بوردار و فاقد بور اشکان نوری، حسین حسن نژاد دراباد، قاسم عیسی آبادی بزچلویی (1394)
مطالعه تاثیر دمای آستنیته و بازگشت بر خواص کششی یک فولاد کم آلیاژ اشکان نوری، قاسم عیسی آبادی بزچلویی، حسین حسن نژاد دراباد (1394)
اثر دمای آستنیته سازی بر رفتار مکانیکی فولاد کم کربن نورد گرم شده بوردار اشکان نوری، حسین حسن نژاد دراباد، قاسم عیسی آبادی بزچلویی (1394)
تشکیل پوشش نانوکامپوزیت زیست سازگار کیتوسان-گرافن بر روی فولاد ضدزنگ به روش آبکاری یک مرحله ای حسین حسن نژاد دراباد، اشکان نوری، قاسم عیسی آبادی بزچلویی (1394)
تخمین خواص مکانیکی فاز های سازنده فولاد دو فازی اشکان نوری، حسین حسن نژاد دراباد (1393)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
امکان سنجی تولید AGM در ایران حسین حسن نژاد دراباد، اشکان نوری، فائزه باقرنژاد (1402)
بررسی علت بروز ترک رینگ چرخ هواپیماهای "ای.تی.آر" حسین حسن نژاد دراباد، اشکان نوری، حسن سرزعیم (1402)
بررسی تاثیر وانادیوم بر رفتار مکانیکی و خوردگی چدن نشکن حسین حسن نژاد دراباد، اشکان نوری (1400)
اثر منگنز بر روی ریز ساختار و خواص کششی فولادهای دو فازی قاسم عیسی آبادی بزچلویی، اشکان نوری، حسین مستعان، حسین حسن نژاد دراباد (1400)
بررسی اثر عملیات حرارتی بر رفتار خوردگی لوله فولادی X52 انتقال نفت و گاز قاسم عیسی آبادی بزچلویی، حسین حسن نژاد دراباد، اشکان نوری، حمید طرفی سعیدی (1399)
ارتباط میزان سیلیسیم با ریزساختار و رفتار پخت سختی و جوشکاری مقاومتی نقطه ای فولاد های دو فازی حسین حسن نژاد دراباد، اشکان نوری، حسین مستعان، فرزاد بادکوبه هزاوه (1398)
تاثیر تغییرشکل پلاستیک ناشی از نورد بر خواص مکانیکی اتصالات غیر مشابه Al/Cu تولید شده به روش اصطکاکی-اغتشاشی FSW رضا بیگی، اشکان نوری، مجید زارع زاده مهریزی، علی سنبلی، محمد حسین علیرضایی مجدآباد کهنه (1398)
بررسی تشکیل پوشش مس نیکل سیلیسیم و بررسی خواص خوردگی و مکانیکی آن اشکان نوری، حسین حسن نژاد دراباد، سید ابوالفضل قدری (1398)
بررسی ریز ساختار و رفتار مکانیکی کامپوزیت Al/SiC تولید شده به روش تلفیقی متالورژی پودر و آلیاژ سازی مکانیکی اشکان نوری، بهمن میرزاخانی، حسین حسن نژاد دراباد، محمد ولاشجردی (1398)
تولید قطعات کامپوزیتی پلیمر-فلز با استفاده از چاپگر سه بعدی FDM به منظور تولید قطعات فلزی متخلخل اشکان نوری، ابوالفضل براتی، علی اصغر چنگ مریم، احسان سوری، ایمان ملکشاهی (1397)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
رفتار سایشی فولادهای دوفازی سیلسیم دار اشکان نوری، حسین حسن نژاد دراباد (1394)
ابداع