1403/05/02
حسین مستعان

حسین مستعان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3890-5502
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35737672000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی پارامترهای جوشکاری مقاومتی نقطهای بر خواص مکانیکی، مود و رفتار شکست اتصالات غیرهمجنس فولاد زنگنزن آستنیتی 304به برنج آلفا
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
جوشکاری مقاومتی نقطهای، فولاد زنگ نزن آستنیتی ، ،304برنج آلفا اتصالات نامشابه
سال 1396
پژوهشگران حسین مستعان ، علی سنبلی ، فردین نعمت زاده

چکیده

فولادهای زنگنزن آستنیتی 304به دلیل مقادیر بالای کروم مقاومت به خوردگی مناسبی دارند و تغییرات متالورژیکی در جوشکاری آن ها رخ میدهد و همچنین به دلیل بالابودن هدایت حرارتی مس و آلیاژ های آن تمرکز حرارتی بسیار پایین است. و منطقه ی جوش به خوبی تشکیل نشده و اتصال بسیار ضعیف می باشد. همچنین به دلیل حضور مقادیر بالای روی ) (Znدر آلیاژ برنج که این عنصر فشار بخار بسیار بالایی داشته و دمای تبخیر پایین آن باعث میشود هنگام جوشکاری از بین برود و ترکیب شیمیایی منطقه جوش را تغییر دهد. با انتخاب فرایند جوشکاری مقاومتی نقطهای ) 1(RSWبرای غلبه بر مشکل تبخیر عنصر روی از منطقه ذوب از پودر نیکل با خلوص 99درصد استفاده گردید هک این بار نتایج بهتری حاصل شد و بخار عنصر روی کمتر می- باشد. نتایج حاصل از آزمایش کشش تک محوره نشان می کهدهد با افزایش آمپراژ استحکام فلز جوش نیز افزایش یافته و با بهینه کردن زمان جوشکاری نیز می توان از رشد منطقه متأثر از حرارت در فولاد 304 جلوگیری کرد که موجب کاهش ایجاد خوردگی مرز دانه ای می شود