1403/05/01
حسین مستعان

حسین مستعان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3890-5502
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35737672000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی تاثیر پارامترهای هندسی و دمای پایان آستنیتی بر رفتار استنت های نایتینولی برای کاربرد در نای
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
استنت نایتینولی، شبیه سازی، نای، پارامترهای هندسی، دمای پایان آستنیتی
سال 1398
پژوهشگران مهدی فراهانی ، فردین نعمت زاده ، یوسف پاینده ، حسین مستعان

چکیده

عملکرد استنت ها از لحاظ مکانیکی بشدت به هندسۀ آنها وابسته است که در این بین می توان به پارامترهای مهم هندسی نظیر طول، ضخامت، پهنا، قطر سیم، قطر داخلی، تعداد رأس و زاویۀ بین بازوهای استنت اشاره کرد. در مطالعۀ حاضر، با ایجاد طرحی جدید از استنت و با تغییر خواص مکانیکی و پارامتر هندسی آن، عملکرد مکانیکی استنت ها، با استفاده از تحلیل المان محدود برای بررسی اثرات پارامترهای هندسی روی رفتار ابرکشسانی هندسه های جدید استنت Z شکل نایتینول برای کاربرد در نای با استفاده از تست کریمپینگ مورد ارزیابی قرار گرفت. ارزیابی استنت ها با اعمال کرنش شعاعی مطابق استاندارد و با در نظرگرفتن خواص متالورژیکی و مکانیکی انجام گرفت. مدل ماده مورد استفاده جهت توصیف خواص ماده حافظه دار بر اساس انرژی ترمودینامیکی آزاد هلمهولتز(مدل آریشیو) می باشد. استنت های با ضخامت کمتر بدلیل حلقه هیسترزیس مکانیکی (سوپرالاستیکی) کاملتر، استحکام مکانیکی شعاعی جهت باز کردن مجاری کمتر، استحکام مکانیکی مقاومت کننده شعاعی مربوط به مجاری بیشتر، تنش کمتر در نقاط بحرانی استنت و تشکیل درصد بالای مارتنزیت در کرنش کمتر در ساختار استنت مطلوب تر می باشند. استنت هوشمند با دمای آستنیتی 24 درجه سانتیگراد بدلایلی نظیر نیروی مناسب اعمالی به مجرا، استحکام مقاومتی شعاعی مطلوب و حلقه هیسترزیس کامل وابسته به رفتار ابرکشسانی بعلاوه تنش کمتر و کرنش بیشتر عملکرد مکانیکی و کلینیکی بهتری دارد. تمام مدل های استنت رفتار ابرکشسان متاثر از استحاله مارتنزیت را ارائه دادند، بنابراین برای کاربرد مناسب هستند. این مطالعه عددی میتواند یک راه مناسبی برای بررسی رفتار مکانیکی استنت های مورد کاربرد در نای با توجه به اثرات خواص متالورژیکی و مکانیکی ارائه نماید.