1403/02/01
حمید خانمحمدی

حمید خانمحمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5600-4738
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22734138900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
قسمت اول: بررسی رفتار طیفی و سنسوری برخی از ترکیبات آزو- آزومتین مولکولی شامل گروه های نیترو و مقایسه آن با نمونه های مستقر شده بر بستر جامد قسمت دوم: سنتز نمک های تری متیل فنیل آمونیوم کلراید و تری متیل فنیل آمونیوم سولفات جهت سنتز کدئین از مرفین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آزو - آزومتین، مرفین، دیکلوفناک
سال 1398
پژوهشگران سعید دینی(دانشجو)، حمید خانمحمدی(استاد راهنما)، مژگان زنده دل(استاد مشاور)، علیرضا کریمی(استاد مشاور)

چکیده

در قسمت اول این پروژه سنسور های مولکولی برای شناسایی آنیون ها سیانید و استات سنتز شدند. در قسمت دوم کار سنتز کدیین را داریم که با استفاده از نمک های جدید قرار است از مرفین تهیه گردد این نمک ها در مقیاس صنعتی و برای اولین بار در ایران تهیه می شوند