1403/02/29
علیرضا کریمی

علیرضا کریمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5006-8642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217189368
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Chemically Stable Porous Crystalline Macromolecule Hydrazone-Linked Covalent Organic Framework for CO2 Capture نفیسه باقریان، علیرضا کریمی، عباس امینی (1399)
New PEG-Modified Ladder-Like Silsesquioxane as an Antifoaming Agent فرانک گودرزی، علیرضا کریمی (1399)
Tunable Thermo- and pH-Responsive Hydrogels and MWCNTs/Hydrogel Containing 2-Aminobenzamide Units in Their Crosslink Chains Alireza Karimi, Gol Ara Nikravesh, Fahimeh Bayat, Azam Khodadadi, Mahsa Tarighatjoo (2019)
Chitosan hydrogels cross-linked with tris(2-(2-formylphenoxy)ethyl) amine: Swelling and drug delivery Alireza Karimi, Bahareh Rostaminejad, LEILA RAHIMI, Azam Khodadadi, Hamid Khanmohammadi, Ahmad Shahriari (2018)
Synthesis and computational studies of new metallo-phthalocyanines bearing dibenzoxanthenes and evaluation of their optical properties in solution and solid PMMA/ZnPc/Al nanocomposite lms Alireza Karimi, Zeynab Jafarzadeh, Meysam Sourinia, Akbar Zendehnam, Azam Khodadadi, Peyman Zolgharnein, Mohammad Solimannejad, Zeinab Dalirnasab (2016)
Sulfonic Acid-Functionalized Fe3O4 Reinforced Soluble Polyimide: Synthesis and Properties Khalil Faghihi, ahmad rayisi, MAHDI AMINI, Meisam Shabanian, Alireza Karimi (2016)
Synthesis of mono and bis-[3,3-di(indolyl)indolin-2- ones] and evaluation of their antimicrobial activity Alireza Karimi, Zeinab Dalirnasab, Gholam Hossein Yousefi, Amin Reza Akbarizadeh (2015)
Synthesis and characterization of 1,4-dihydropyridine- substituted metallophthalocyanines Alireza Karimi, Fatemeh Bagherian, Meysam Sourinia (2013)
A Novel, Fast and Efficient One-Pot Four-Component Procedure for Preparation of Some Alkyl Spiro[indeno[1,2-b]quinoxaline-11,3'-pyrrolizine]-2'-carboxylates A Alizadeh Karsalary, Mohammad Reza Mohammadizadeh, alireza Hasaninejad, Amir Ali Mohammadi, Alireza Karimi (2010)
A Novel and Expedient Synthesis of 7-Pyrimidinylpyrimido[4,5-d]pyrimidinones Mohammad Reza Mohammadizadeh, Mojtaba Bahramzadeh, ali mohammadi, Alireza Karimi (2010)
مقاله ارائه‌شده
theoretical studies on tautomerism of 4-hydroxycoumarin derivatives in gas phase and solution Zeinab Dalirnasab, Alireza Karimi, sudabeh dalirnasab, abbas ali nikseresht (2012)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
سنتز هیدروژل های اصلاح شده با هیدرازید علیرضا کریمی، پگاه برومند (1402)
طراحی نانو ذرات بهینه شده با دندریمر تری‌آزین و بررسی کاربرد آن‌ها در رهایش دارو و حذف یون-های فلزات سنگین از آب محمد علی بداغی فرد، علیرضا کریمی، سجاد اسدبگی، رضوان آهنگرانی فراهانی (1401)
تهیه هیدروژل حاوی فیکوسیانین وبررسی خواص فتودینامیکی وآنتی اکسیدانی آن علیرضا کریمی، اعظم خدادادی، مجید مهدیه، فاطمه عبدالمالکی (1399)
تهیه و مطالعه خواص هیدروژل های هوشمند نانوساختار حاوی ترکیبات پورفیرین علیرضا کریمی، مهناز هادی زاده، سیمین بلالی (1396)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کسب دانش فنی تولید آنتی اکسیدان ایرگانوکس 1330 علیرضا کریمی، اعظم خدادادی، محمد حسین صالحی (1396)
ابداع