1403/03/26
فهیمه پرویزیان

فهیمه پرویزیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0047
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26425215000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
فناوری غشایی و کاربردهای آن
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
جداسازی غشایی
سال 1396
پژوهشگران عبدالرضا مقدسی ، زهرا رجبی (مهندسی شیمی) ، سیدمحسن حسینی ، پیمان عمرانی ، فهیمه پرویزیان

چکیده

پیوست می باشد.