1403/03/27
فهیمه پرویزیان

فهیمه پرویزیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0047
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26425215000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف فنل از پساب سمی به روش غشا مایع امولسیونی و تاثیر افزودن پلیمر بر پایداری غشا
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
واژگان کلیدی: غشا مایع امولسیونی، فنل، پلیمر، تصفیه پساب
سال 1394
پژوهشگران مریم خیری ، عبدالرضا مقدسی ، فهیمه پرویزیان ، سیدمحسن حسینی

چکیده

در این پژوهش، حذف فنل با استفاده از فرآیند غشا مایع امولسیونی پایدار شده با پلیمر، از محلول های آبی مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، غشا مایع امولسیونی در ابتدا با افزودن یک پلیمر به فاز غشایی، پایدار شده و سپس در فاز خارجی دارای فنل، پراکنده شد. افزون بر پایداری غشا مایع امولسیونی، پارامترهای گوناگون دیگری مانند شدت همزن، غلظت فاز داخلی،pHفاز خارجی که بر پایداری گویچه امولسیونی و درصد استخراج تاثیر گذار هستند نیز مورد مطالعه قرار گرفت. پایدارترین امولسیون با افزودن 5% از پلیمر PEG با دور همزن rpm300 به دست آمد. به این ترتیب پایداری امولسیون از 15 دقیقه به 30 دقیقه افزایش یافت. به طور کلی نتیجه ها نشان دادند که با افزایش غلظت فاز داخلی و کاهشpH، بازده استخراج افزایش می یابد. در این شرایط در مدت 30 دقیقه بیش از 75% فنل موجود در فاز خارجی با غلظت ppm100 استخراج شد.