1403/04/02
فهیمه پرویزیان

فهیمه پرویزیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0047
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26425215000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و مطالعه جداسازی گاز آمونیاک از آب ترش
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
-
سال 1392
پژوهشگران عبدالرضا مقدسی(استاد راهنما)، سیدمحسن حسینی(استاد راهنما)، فهیمه پرویزیان(استاد مشاور)

چکیده

-