1403/03/31
ابراهیم ابراهیمی

ابراهیم ابراهیمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ارتباط نظم و بی نظمی(آنتروپی) در قرآن و علوم تجربی/بررسی ارتباط برهان نظم در قرآن و آنتروپی در شیمی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
برهان نظم،آنتروپی ،بی نظمی
سال 1398
پژوهشگران فاطمه دست رنج(استاد مشاور)، علیرضا صلابت(استاد راهنما)، ابراهیم ابراهیمی(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش، بررسی ارتباط نظم و بی نظمی(آنتروپی) در قرآن و علوم تجربی/بررسی ارتباط برهان نظم در قرآن و آنتروپی در شیمی ،صورت پذیرفته است.