1403/01/27
علیرضا صلابت

علیرضا صلابت

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3364-4200
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603263297
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ارتباط نظم و بی نظمی(آنتروپی) در قرآن و علوم تجربی/بررسی ارتباط برهان نظم در قرآن و آنتروپی در شیمی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
برهان نظم،آنتروپی ،بی نظمی
سال 1398
پژوهشگران فاطمه دست رنج(استاد مشاور)، علیرضا صلابت(استاد راهنما)، ابراهیم ابراهیمی(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش، بررسی ارتباط نظم و بی نظمی(آنتروپی) در قرآن و علوم تجربی/بررسی ارتباط برهان نظم در قرآن و آنتروپی در شیمی ،صورت پذیرفته است.