1403/03/25
علی صباغی

علی صباغی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4326-5426
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کارآگهان و گارآگهی در شاهنامه فردوسی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
....
سال 1400
مجله كهن نامه ادب پارسي
شناسه DOI
پژوهشگران حسین صحراگرد ، حسن حیدری ، علی صباغی ، جلیل مشیدی

چکیده

.....