1403/04/31
علی صباغی

علی صباغی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4326-5426
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
جریان شناسی شعر انقلاب اسلامی با رویکرد تحلیل گفتمان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
......
سال 1400
پژوهشگران حسن حیدری(استاد راهنما)، علی صباغی(استاد راهنما)، محسن ذوالفقاری(استاد مشاور)

چکیده

.......