علی نهاوندی

صفحه نخست /علی نهاوندی
علی نهاوندی
نام و نام خانوادگی علی نهاوندی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق قدرت
وبسایت
پست الکترونیک