سید سعید کشوری طباطبائی

صفحه نخست /سید سعید کشوری طباطبائی
سید سعید کشوری طباطبائی
نام و نام خانوادگی سید سعید کشوری طباطبائی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 طراحی و ساخت محفظه حمل غذا برای وسایل نقلیه با استفاده از لوله حرارتی و خنک کننده ترموالکتریک سید سعید کشوری طباطبائی سید علیرضا مصطفوی، محمد خلیلی 1400/06/30