مصطفی یزدانی

صفحه نخست /مصطفی یزدانی
مصطفی یزدانی
نام و نام خانوادگی مصطفی یزدانی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مکاترونیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 طراحی و پیاده‌سازی یک کنترل کننده بهینه شده به روش TLBO بر روی سامانه روتور دوقلو نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران