سبحان آکریم علمدار

صفحه نخست /سبحان آکریم علمدار
سبحان آکریم علمدار
نام و نام خانوادگی سبحان آکریم علمدار
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / فیزیولوژی دام
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننوع کارنام نویسنده اصلیسال نشر
1 شناخت گاو شیری ترجمه جان وبستر 1402
2 تعیین جنسیت اسپرم و نقش آن در تولید حیوانات اهلی ترجمه وینود کومار یاتا 1402
3 پرورش و تولیدمثل عروس هلندی سایر مهدي خدايي مطلق 1401
4 مدیریت کاربردی زایش و مراقبت از بره ترجمه نيل سارگيسون، جيمز پاتريك كريلي و اندرو هاپكر 1400