یحیی تلخابی

صفحه نخست /یحیی تلخابی
یحیی تلخابی
نام و نام خانوادگی یحیی تلخابی
شغل کارمند سایر سازمان‌های داخلی
تحصیلات کارشناسی ارشد / تکنولوژی آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک