کلثوم نامور

صفحه نخست /کلثوم نامور
کلثوم نامور
نام و نام خانوادگی کلثوم نامور
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / روانشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 تدوین و اعتباریابی اصول طراحی موشن گرافیک های آموزشی کلثوم نامور محسن باقری سعید شاه حسینی 1398/06/26