طهماسب شیروانی

صفحه نخست /طهماسب شیروانی
طهماسب شیروانی
نام و نام خانوادگی طهماسب شیروانی
شغل کارمند سایر سازمان‌های داخلی
تحصیلات مدیریت ورزشی
وبسایت
پست الکترونیک