فرشاد تاجری پور

صفحه نخست /فرشاد تاجری پور
فرشاد تاجری پور
نام و نام خانوادگی فرشاد تاجری پور
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات برق الکترونیک
وبسایت
پست الکترونیک