مشخصات پژوهش

صفحه نخست /الگوی انتروپی محلی جهت ...
عنوان الگوی انتروپی محلی جهت استخراج ویژگی های تصاویر بافتی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها طبقه بندی بافت، استخراج ویژگی، الگوهای دودویی محلی، واریانس محلی، الگوی انتروپی محلی
چکیده چکیده روشهای زیادی برای استخراج ویژگی از تصاویر بافتی ارائه شدهاند، یکی از مهم ترین و ساده ترین روش ها، روش های مبتنی بر الگوی دودویی محلی است که به دلیل سادگی در پیاده سازی و استخراج ویژگیهای مناسب با دقت طبقه بندی بالا، مورد توجه بسیاری از متخصصان قرار گرفته است. همچنین از ترکیب الگوی دودویی محلی و واریانس محلی ویژگی هایی با نتایج بهتر طبقه بندی تولید شده است. در اینجا از یک روش جدید بنام الگوی انتروپی محلی استفاده شده است. این روش از آن جهت که از رابطه ای مشابه انتروپی استفاده می کند بر این اساس نام گذاری شده است ولی از برخی جهات با رابطه انتروپی فرق دارد. روش پیشنهادی در مقایسه با الگوی دودویی محلی و واریانس محلی به نویز مقاوم تر است. همچنین ترکیب آن با الگوی دودویی محلی نتایج بسیار بهتری نسبت به ترکیب واریانس محلی با الگوی دودویی محلی تولید می کند. الگوی انتروپی محلی همانند واریانس نشان دهنده میزان غیرهمسان بودن الگوهای محلی هر همسایگی است. این روش ضمن اینکه کلیه ویژگی های مثبت روش های موجود مانند غیرحساس بودن به چرخش و تغییرات روشنایی را دارد، نسبت به نویز نیز بسیار مقاوم می باشد.
پژوهشگران فرشاد تاجری پور (نفر دوم)، محمد حسین شکور (نفر اول)