مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثرات ژنوتوکسیک امواج تلفن ...
عنوان اثرات ژنوتوکسیک امواج تلفن های همراه در القای آسیب های کروموزومی جنین موش کوچک آزمایشگاهی نژاد Balb/C
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران مریم امیر احمدی (نفر چهارم)، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (نفر سوم)، فرهنگ حداد (نفر دوم)، جواد بهارآرا (نفر اول)