مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تاثیر سیاه دانه ...
عنوان بررسی تاثیر سیاه دانه (Nigella sativa) بر گروه های تام تیول و پراکسیداسیون لیپیدی سرم
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران داود فضلی (نفر ششم به بعد)، مهرداد آقاجوهری (نفر پنجم)، کبری راهزنی (نفر چهارم)، ریحانه هویدا (نفر سوم)، علی اکبر ملکی راد (نفر دوم)، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (نفر اول)