مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تعیین ناهنجاریهای عددی و ...
عنوان تعیین ناهنجاریهای عددی و ساختاری در مجموعه کر موزوم های موش صحرایی مبتلا به سرطان پوست و بررسی مناطق متناظر آنها در کروموزوم های انسان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (نفر سوم)، احمد همتا (نفر دوم)، ملک سلیمانی مهرنجانی (نفر اول)