مشخصات پژوهش

صفحه نخست /معرفی و بررسی بیوانفورماتیکی ...
عنوان معرفی و بررسی بیوانفورماتیکی ژن های کاندید در بروز سرطان پستان به روش مطالعه ی سیتوژنتیکی سرطان القایی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران فاطمه سیفی (نفر چهارم)، ملک سلیمانی مهرنجانی (نفر سوم)، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (نفر دوم)، احمد همتا (نفر اول)