مشخصات پژوهش

صفحه نخست /پایدارسازی ولتاژ لینک DC در ...
عنوان پایدارسازی ولتاژ لینک DC در سیستم تصفیه آب خورشیدی بدون باتری با استفاده از بانک ابر خازن و مبدل DC-DC دوطرفه
نوع پژوهش پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها آب‌شیرین‌کن خورشیدی بدون باتری، بانک ابرخازن، جریان هجومی، راه‌اندازی کمپرسور AC.
چکیده در این پژوهش، عملکرد یک سیستم تصفیه خورشیدی بدون استفاده از باتری مورد بررسی قرارگرفته است. به دلیل مشکلات محیطی و هزینه‌های بالا، باتری‌های اسیدی از سیستم حذف‌شده‌اند و به دلیل عدم وجود عنصر ذخیره کننده در مدار، راه‌اندازی بارهای جریان بالا مانند کمپرسور AC باعث ناپایداری سیستم می‌شود. برای حل این مشکل، از ترکیب مبدل دوطرفه باک-بوست سنکرون متصل به لینک DC و بانک ابر خازن با ظرفیت بالا استفاده‌شده است. مبدل پیشنهادی در دو مود عملکردی مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است و نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهند که سیستم پیشنهادی می‌تواند علاوه بر مزایای کلیدی نسبت به روش‌های پیشین، جریان موردنیاز دوره راه‌اندازی ادوات موتوری را تأمین کند. نتایج آزمایش‌های انجام‌شده بر روی سیستم نشان می‌دهد که در لحظه راه‌اندازی کمپرسور AC سیستم ناپایدار می‌شود، اما با استفاده از بانک ابر خازن متصل به لینک DC، کمپرسور AC می‌تواند بدون ناپایداری با جریان راه‌اندازی 12 آمپر و دوره راه‌اندازی 150 میلی‌ثانیه راه‌اندازی شود.
پژوهشگران محمد خلیلی (استاد مشاور)، علی اصغر قدیمی (استاد راهنما)، مزدک عبادی (استاد راهنما)، محمد امین بهرامیان (دانشجو)