مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل حساسیت پارامترهای مؤثر ...
عنوان تحلیل حساسیت پارامترهای مؤثر بر سرعت برشی و انحراف ابعادی ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی با سیم
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تحلیل حساسیت، ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی، سرعت برشی،انحراف ابعادی
چکیده ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی با سیم یکی از جدیدترین، محبوب‌ترین و دقیق‌ترین فرآیند‌های ماشین‌کاری غیر سنتی می‌باشد، که مطالعه بر روی آن در حال گسترش است. از جمله مزایای این فرآیند می‌توان به مواردی نظیر ماشین‌کاری دقیق قطعات با سختی متفاوت یا شکل‌های پیچیده اشاره کرد. با توجه به کاربردهای رو به افزایش این نوع ماشین‌کاری و از آن‌جا که افزایش سرعت برشی و کاهش انحراف ابعادی در این فرآیند از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشند، انتخاب پارامتر‌های بهینه‌ی برش، نقش مهمی برای به‌دست آوردن سرعت برشی بالا و انحراف ابعادی کم دارد. انتخاب نادرست پارامتر‌ها، منجر به محدودیت در پارامتر‌های خروجی و در نهایت کاهش بهره‌وری می‌شود؛ لذا در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل حساسیت آماری سوبل، که نسبت به سایر روش‌ها دارای مزیت دقت بالا و استخراج مقدار کمّی تأثیر پارامترهاست، به بررسی تأثیر پارامترهای ورودی مختلف، شامل زمان روشنی پالس، زمان خاموشی پالس، ولتاژ گپ سروو، جریان اوج و کشش سیم بر روی دو پارامتر خروجی سرعت برشی و انحراف ابعادی پرداخته شده است. نتایج به‌دست آمده از تحلیل حساسیت بیان‌گر این است که پارامتر‌های زمان خاموشی و روشنی پالس اثرگذارترین پارامترها بر سرعت برشی و پارامتر‌های ولتاژ گپ سروو و زمان روشنی پالس اثرگذارترین پارامترها بر انحراف ابعادی هستند.
پژوهشگران معین طاهری (نفر دوم)، حامد فرجی (نفر اول)