مشخصات پژوهش

صفحه نخست /گیمیفیکیشن ( بازی وار سازی ) ...
عنوان گیمیفیکیشن ( بازی وار سازی ) راهبردی نوین در آموزش و یادگیری
نوع پژوهش مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها گیمیفیکیشن، آموزش، یادگیری
چکیده امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد و پیشرفتی که در این حوزه شاهد هستیم آموزش را بسیار تحت تاثیر خود قرار داده است. از جمله آن می توان به رویکردهای نوین آموزشی مانند گیمیفیکیشن اشاره کرد. این پژوهش با هدف بررسی گیمیفیکیشن و نحوه بکارگیری آن در آموزش صورت گرفته است. روش پژوهش از نوع کتابخانه ای می باشد گیمیفیکیشن در زبان فارسی بازی وار سازی یا بازی گونه سازی ترجمه شده است و به معنی استفاده و به کار گیری عناصر بازی در یک محیط غیر بازی است. به عبارتی دیگر از عناصر بازی مانند امتیازدهی، رتبه بندی، نشان ها و مدال ها ، القاب و ... در یک محیط غیر بازی مانند آموزش استفاده شود. این روش نیز مانند هر روش دیگر دیدگاه های موافقان و مخالفان خود را دارد. لذا در این پژوهش با مطالعه ی تحقیقات پیشین به معرفی و نحوه ی به کارگیری گیمیفیکیشن در آموزش و نیز به بررسی چالش های آن پرداخته می شود. یافته های تحقیق حاکی از آن است که علی رغم وجود دیدگاه های مخالف علیه گیمیفیکیشن، می توان از مزایای زیاد آن در امر یادگیری و تدریس استفاده نمود.
پژوهشگران محسن باقری (نفر دوم)، عاطفه ابراهیمی پور (نفر اول)