مشخصات پژوهش

صفحه نخست /پاسخ معادلات مشخصه فرکانسی ...
عنوان پاسخ معادلات مشخصه فرکانسی پانل های ساندویچی نوع لوی با هسته لانه زنبوری آگزتیک بر اساس تئوری بهبود یافته مرتبه سوم ردی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ارتعاش آزاد شرایط مرزی لوی پانل ساندویچی آگزتیک تئوری بهبود یافته مرتبه سوم ردی ضرایب تصحیح برشی
چکیده در این مقاله ، به منظور بررسی ارتعاشات آزاد عرضی پانل های ساندویچی مستطیلی با شرایط مرزی نوع لوی، معادلات حرکت بر اساس تئوری بهبود یافته تغییر شکل برشی مرتبه سوم همراه با ضرایب تصحیح برشی، استخراج شده اند. تئوری مرتبه سوم ردی برای محاسبه تنش برشی عرضی در راستای ضخامت ورق، یک توزیع سهموی را اختصاص داده و برای ورق های تک لایه نازک تا نسبتاً ضخیم مناسب است. لیکن برای ورق های ساندویچی، در تئوری ردی شرط پیوستگی تنش های برشی بین لایه ها ارضاء نمی گردد. این نقیصه با افزودن ضرایب تصحیح برشی و فقط از لحاظ انرژی اصلاح می گردد. پانل ساندویچی شامل رویه های ایزوتروپ و هسته لانه زنبوری آگزتیک از جنس همان رویه ها است. خواص موثر هسته لانه زنبوری مطابق جدیدترین مدل اصلاح شده گیبسون و بر اساس تئوری تیر تیموشنکو محاسبه شده اند. برای اعتبار سنجی روش حل، به مقایسه نتایج حاضر با برخی گزارش های موجود در مقالات و همچنین نرم افزار اجزاء محدود انسیس پرداخته شده است. نتایج اعتبار سنجی نشان دهنده تأثیر بسزای ضرایب تصحیح برشی مناسب در کاهش خطا می باشند. سر انجام اثرات شرایط مرزی، نسبت ضخامت به طول پانل، نسبت ضخامت هسته به ضخامت کل پانل و پارامتر های هندسی سلول شش ضلعی درون رو بر روی فرکانس های طبیعی بی بعد، مورد بررسی قرار گرفته و نتایج در قالب چند نمودار ارائه شده اند.
پژوهشگران علیرضا نظام آبادی (نفر پنجم)، محمد مهدی نجفی زاده (نفر چهارم)، کوروش خورشیدی (نفر سوم)، پیمان یوسفی (نفر دوم)، علیرضا پاکرویان (نفر اول)