مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مدل طراحی آموزشی موج وار
عنوان مدل طراحی آموزشی موج وار
نوع پژوهش مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها طراحی آموزش، اصول اولیه ی آموزش، مدل طراحی آموزشی موج وار
چکیده این پژوهش، یک مطالعه ی توصیفی- تحلیلی است که به منظور بررسی مدل طراحی آموزشی موج وار، که توسط دیوید مریل مطرح شده، انجام گرفته است. هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی، توصیف و تبیین مدل طراحی آموزشی موج وار می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی مقالاتی تشکیل می دهد که توسط مریل از سال 2002 تا کنون درباره ی این مدل نوشته شده است و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. در پایان یافته های پژوهش حاکی از آن است که مریل این مدل را به منظور کاربست بهتر اصول اولیه ی آموزش و اصلاح رویکرد های سنتی توسعه ی سیستم های آموزشی مطرح کرده است و نیز این مدل در صدد است به یادگیرندگان کمک کند که تکلیف یا مسئله ی مورد آموزش را یاد بگیرند و بتوانند آموخته های خود را به جهان واقعی پیرامون خود انتقال دهند.
پژوهشگران سمیه عبدلی بزچلویی (نفر دوم)، محسن باقری (نفر اول)