مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی مکانیزم های نرم شدن و ...
عنوان بررسی مکانیزم های نرم شدن و تعیین معادلات ساختاری در طی تغییر شکل داغ آلیاژ آلومینیوم 5456
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آلیاژ آلومینیوم 5456، تغییر شکل داغ، تبلورمجدد دینامیکی، بازیابی دینامیکی، معادلات ساختاری
چکیده شناخت مکانیزم های نرم شدن آلیاژهای نوردی آلومینیوم در طی شکل دهی داغ به منظور کنترل ساختار و ریزساختار و پیش بینی تنش سیلان جهت شبیه سازی صحیح فرآیند شکل دهی از اهمیت بالایی برخوردار است. در پژوهش حاضر، آزمایش فشار داغ جهت شناخت رفتار شکل دهی داغ آلیاژ آلومینیوم 5456 و تأثیر پارامتر های دما، کرنش و نرخ کرنش بر تنش سیلان آن ها انجام گرفت. نمونه های استوانه ای شکل از آلیاژ مذکور به قطر mm10 و ارتفاع mm15 در دماهای 400،350، 450، 500، ˚C550 و نرخ کرنش های 1، 1/0، 01/0، 1-s 001/0 تا کرنش 7/0 تغییر شکل داده شده و بلافاصله پس از پایان تغییر شکل داغ به منظور مطالعه ریزساختاری در آب کوئنچ شدند. بررسی منحنی های سیلان آلیاژ مذکور با استفاده از نتایج آزمایش فشار داغ نشان می دهد که با افزایش دمای تغییر شکل و کاهش نرخ کرنش، تنش سیلان کاهش یافته و به دیل انرژی نقص در چیده شدن بالای آلومینیوم تمایل به بازیابی دینامیکی بیش از تبلورمجدد دینامیکی است. به کمک معادلات ساختاری، روابط لازم برای محاسبه تنش قله این آلیاژ در شرایط مختلف دما و نرخ کرنش بیان گردید و انرژی فعال سازی تغییر شکل داغ این آلیاژ KJ.mol-1 182 محاسبه شد.
پژوهشگران حسین مومنی (نفر چهارم)، بهمن میرزاخانی (نفر سوم)، یوسف پاینده (نفر دوم)، نوید نظام آبادی فراهانی (نفر اول)