مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر بیسفنل A بر تمایز ...
عنوان بررسی اثر بیسفنل A بر تمایز استئوژنیک در سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت بالغ: یک مطالعه آزمایشگاهی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها بیسفنول A، سلول های بنیادی مزانشیم، تمایز استئوژنیک، ایمنوسیتوشیمی
چکیده هدف از این مطالعه، بررسی اثر بیسفنول A بر تمایز استئوژنیک در سلول های بنیادی مزانشیم مغر استخوان مستخرج از رت بالغ بود. سلول های بنیادی مزانشیم مغر استخوان رت با استفاده از روش فلشینگ استخراج شدند. در انتهای پاساژ سوم، سلول ها به گروه های کنترل و تیمار شده با غلظت های مختلف بیسفنول A برای مدت 21 روز در محیط استئوژنیک حاوی 10 درصد سرم جنینی گاوی تقسیم شدند.
پژوهشگران مجید مهدیه (نفر سوم)، ملک سلیمانی مهرنجانی (نفر دوم)، آتنا سادات عظیمی (نفر اول)