مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل علت عملکرد بی دلیل رله ...
عنوان تحلیل علت عملکرد بی دلیل رله اضافه جریان بانک های خازنی در پست های فوق توزیع دارای بارهای صنعتی، به همراه مطالعه موردی
نوع پژوهش مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها رله اضافه جریان، بار غیر خطی، هارمونیک، بانک خازنی
چکیده در پست های kV 20/63 فوق توزیع، فیدرهای لایه فشار ضعیف معمولاً تنها با رله های اضافه جریان/خطای زمین (OC/EF) محافظت می شوند. تیپ های مختلفی از این رله ها با عملکردهای گوناگون در نقاط مختلف شبکه برق ایران مورد استفاده قرار دارد. در مورد بانک های خازنی، مواردی از عملکرد بی دلیل رله های اضافه جریان در برخی مناطق صنعتی گزارش شده است. رخدادی که بویژه در پست های شهرک های صنعتی یا پست های دارای یک فیدر اختصاصی صنعتی گزارش شده است. در این رخداد، رله OC/EF در شرایط در مدار بودن بانک خازن و بدون کلیدزنی خاصی در پست، عمل کرده و خازن را قطع کرده است. این مقاله سعی دارد با نگاهی عمیق به تنظیمات رله های مورد استفاده، بارهای فیدرهای خروجی و دیگر اطلاعات بدست آمده از پست از جمله تحلیل کیفیت توان، علت این عملکردهای نامطلوب رله را تحلیل کرده و راه حل مسئله را پیشنهاد کند. یک نمونه از پست های دارای این مشکل در استان مرکزی برای مطالعه نمونه مورد استفاده قرار گرفته است.
پژوهشگران مزدک عبادی (نفر اول)