مشخصات پژوهش

صفحه نخست /خوانش پذیری متضاد برخی از ...
عنوان خوانش پذیری متضاد برخی از آیات قرآن کریم و روند ترجمه و تفسیر آنها
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها قرآن کریم دلالت متضاد تفسیر
چکیده جمله ها گاه به دلیل وجود برخی عوامل مختلف میتوانند هم زمان بر معانی متضاد دلالت کنند به گونه ای که هر دو معنا با بافت و سیاق متن هماهنگی و تناسب داشته باشند
پژوهشگران مریم یادگاری (نفر دوم)، سید ابوالفضل سجادی (نفر اول)