مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی رفتار سیلان آلیاژ ...
عنوان بررسی رفتار سیلان آلیاژ آلومینیم منیزیم طی تغییر شکل گرم
نوع پژوهش مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها تغییر شکل گرم، آلیاژ آلومینیم منیزیم، بازیابی دینامیکی، تبلور مجدد دینامیکی، منحنی سیلان
چکیده شناخت رفتار سیلان فلزات و آلیاژها در طراحی فرآیندهای شکل دهی گرم به منظور دست یابی به خواص مورد نظر الزامی است. در پژوهش حاضر، آزمایش فشار گرم به منظور شناخت رفتار شکل دهی گرم یک آلیاژ آلومینیوم - منیزیم انجام گرفت. نمونه های استوانه ای شکل آلیاژ آلومینیوم گروه 5000 به قطر mm 10 و ارتفاع mm 15 در دماهای 350، 400 و ˚C 450 و نرخ کرنش-های 1-s 1 و 1-s 1/0 تغییر شکل داده شده و بلافاصله در آب کوئنچ شدند. بررسی منحنی های سیلان نتایج آزمایش فشار گرم نشان می دهد که با افزایش دمای تغییر شکل گرم و کاهش نرخ کرنش، اگر چه تنش سیلان کاهش می یابد ولی مکانیزم نرم شدن آلیاژ از تبلورمجدد دینامیکی به بازیابی دینامیکی تغییر پیدا می کند.
پژوهشگران حسین مومنی (نفر چهارم)، یوسف پاینده (نفر سوم)، بهمن میرزاخانی (نفر دوم)، نوید نظام آبادی فراهانی (نفر اول)