مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر کورکومین بر تمامیت غشا و ...
عنوان اثر کورکومین بر تمامیت غشا و شاخص های استرس اکسیداتیو بیضه و سرم موش های تیمار شده با کادمیوم کلراید
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تمامیت غشا اسپرم، قدرت آنتی اکسیدانتی کل، کادمیوم، کورکومین، مالون دی آلدئید
چکیده پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر کورکومین بر تمامیت غشای پلاسمایی اسپرم و فاکتورهای استرس اکسیداتیو سرم و بیضه موش های نر تیمار شده با کادمیوم انجام شد
پژوهشگران زهرا اتابکی (نفر سوم)، حمیدرضا مومنی (نفر دوم)، شیما چهره ای (نفر اول)