مشخصات پژوهش

صفحه نخست /کاربرد فناوری اطلاعات در ...
عنوان کاربرد فناوری اطلاعات در امنیت سیستمهای کنترل صنعتی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها فناوری اطلاعات، امنیت اطلاعات، کنترل صنعتی و کنترل هوشمند
چکیده قرن حاضر را قرن اطلاعات نامیده اند. فناوری اطلاعات یکی از رشته هایی است که ابداع شده است تا چگونگی جمع آوری، پردازش و توزیع اطلاعات را به صورت علمی بررسی کند. یکی از شاخه های مهمی که در فناوری اطلاعات وجود دارد، امنیت اطلاعات است. یک شبکه پایه و اساس یک سیستم کنترل صنعتی در دهه های اخیر بوده است. در گذشته، امنیت شبکه های کنترل صنعتی بر پایه مجزا کردن شبکه های کنترل صنعتی بوده است. امروزه، با گسترش شبکه های کنترل صنعتی و اتصال آنها به اینترنت، امنیت آنها به بحث بسیار مهمی تبدیل شده است. هرگونه نفوذ به سیستم های کنترل صنعتی می تواند بسیار خطرناک باشد، به خصوص در صنایع حیاتی برای یک دولت. در این مقاله سیستم های کنترل صنعتی و ساختار شبکه در آنها و نیز راه های افزایش امنیت این سیستم ها بررسی شده است.
پژوهشگران فریدون شعبانی نیا (نفر دوم)، ابوالقاسم دائی چیان (نفر اول)