مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مرور و مقایسه سیستم های ...
عنوان مرور و مقایسه سیستم های کوانتومی: مدل سازی، پایداری و کنترل پذیری
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کنترل سیستم کوانتومی، مدل سیستم کوانتومی، معادله اصلی اتفاقی، شبکه های کوانتومی، پایداری، کنترل پذیری
چکیده امروزه در آستانه ی انقلابی در تکنولوژی قرار داریم. این انقلاب ورود تئوری کوانتوم به دنیای تکنولوژی است. یک کار حیاتی برای گسترش تکنولوژی کوانتومی، گسترش پایه های تئوریک کنترل سیستم های کوانتومی است. بنابراین نیاز به ورود مهندسین کنترل در این زمینه احساس می شود. در این مقاله مرور و مقایسه ای بر دینامیک و مدل های مورد استفاده برای کنترل سیستم های کوانتومی مانند BLM برای کنترل حلقه باز و MME، SME و LQSDE برای کنترل حلقه بسته، انجام شده است. بعلاوه کاربردهای هر مدل مطرح گردیده است. مروری بر شبکه های کوانتومی نیز صورت گرفته است که می تواند پلی برای ارتباط مهندسین کنترل با تئوری کوانتوم باشد. در شبکه های کوانتومی مدلی بصورت بلوک دیاگرام برای سیستم ها و اتصالات کوانتومی ارائه شده است. در ادامه، مفاهیم اساسی پایداری به کمک نسخه ی تصادفی از قضیه بهره کوچک و همچنین کنترل پذیری سیستم های کوانتومی که بیان گر امکان پذیری تبدیلات اتمی و مولکولی مخصوصاً در کنترل حلقه باز می باشد، بررسی گردیده است. در پایان جمع بندی و بحث در مورد مطالب مطرح شده انجام شده است.
پژوهشگران فرید شیخ الاسلام (نفر دوم)، ابوالقاسم دائی چیان (نفر اول)