مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی و اندازه گیری دز ...
عنوان بررسی و اندازه گیری دز پرتوهای نوترون ثانویه در پرتودرمانی با اشعۀ ایکس پرانرژی در بیمارستان آیت الله خوانساری اراک
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها .TLD آشکار ساز ،MCNPX ، واژگان کلیدی: شتاب دهنده خطی، آلودگی فوتونوترونی، مونت کارلو
چکیده چکیده امروزه رادیوتراپی با شتاب دهنده های خطی پزشکی پرانرژی، یکی از روش های درمان مؤثر غده های بدخیم به شمار می رود. در این دستگاه ها از 7) با اجزای سر شتاب دهنده، تخت و حتی بدن بیمار، آلودگی فوتونوترونی تولید می شود. هدف MeV برهم کنش های فوتون های پرانرژی (بزرگ تر از بیمارستان آیت الله خوانساری اراک با استفاده از Precise از این مطالعه، اندازه گیری دز نوترون های تولیدشده در دستگاه شتاب دهنده پزشکی الکتا مدل می باشد. نتایج TLD- و 700 TLD- و مقایسۀ این یافته ها با نتایج تجربی حاصل از دزیمترهای 600 MCNPX شبیه سازی به کمک کد مونت کارلویی شماره TLD) ای که دقیقاً زیر گانتری و روی تخت قرار دارد TLD حاصل نشان می دهد نسبت دز نوترون های حرارتی به دز فوتون های فرودی در 1) در محاسبات شبیه سازی 0.2 ٪ و در آزمایش تجربی 0.21 ٪ است، لذا اگر خطای بین نتایج تجربی و شبیه سازی محاسبه گردد، مشاهده می شود که خطایی در حدود 4٪ بین نتایج تجربی و شبیه سازی وجود دارد، پس تطابق خوبی بین نتایج تجربی و شبیه سازی وجود دارد.
پژوهشگران مهسا حسینی (نفر پنجم)، زهرا غلامی (نفر اول)، یاسر کاسه ساز (نفر چهارم)، فتح الله محققی (نفر سوم)، سعید حمیدی (نفر دوم)